0913 258 944
tiktakpos.com

TiktakPOS

THÔNG TIN TÀI KHOẢN
(Account Infomation)

Đường dẫn đăng nhập
Login URL
$leads-cf_861$
Mã cửa hàng
Name of the store
$leads-cf_863$
Tên đăng nhập
Username
$leads-cf_865$
Mật khẩu
Password
$leads-cf_867$

Cám ơn Quý khách đã sử dụng phần mềm quản lý bán hàng TiktakPOS!
Thank you for using TiktakPOS sales management software!

Lưu ý: Chúng tôi đã triển khai công nghệ và các chính sách nhằm bảo vệ sự riêng tư của bạn không bị truy cập trái phép và không bị sử dụng sai trái. Chúng tôi sẽ cập nhật các biện pháp này khi có công nghệ mới ra đời, nếu thích hợp.
We have implemented technology and policies to protect your privacy from unauthorized access and misuse. We will update these measures as new technology becomes available, as appropriate.

Người dùng cam kết sử dụng phần mềm phù hợp với mục đích và chức năng trong giao diện do FPT Software cung cấp. Người dùng không được sử dụng phần mềm sai mục đích để gây ra bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc trở ngại nào cho FPT Software, và bên thứ ba.
Users commit to using the software in accordance with the purpose and functions in the interface provided by FPT Software. Users may not use the software for purposes that cause any damage, loss or obstacle to FPT Software, or third parties.

Đây là email tự động. Quý khách vui lòng không gửi thư vào địa chỉ này. Mọi vướng mắc liên quan đến dịch vụ, Quý khách liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng của TiktakPOS theo số điện thoại 0913258944; hoặc tương tác trực tiếp trên Website www.tiktakpos.com.

Do not reply to this automatically-generated email. If you have any questions, please contact (i) TiktakPOS via number 0913258944 or website www.tiktakpos.com.

Tải app tại
Download app

TiktakPOS TiktakPOS